HG TEAM Game Tiny Blade - Dark Slayer v1.0.2.27 Mod Free For Android | Unlimited Coins | Unlimited Gems | Unlimited Souls | +2 Cheats

BVSOD

BVSOD

Staff member
ADMIN
MODDER
Member
V.I.P
Oct 7, 2019
791
1,286
93
CDCmATXHUF_5zRrM6krdTMCioN-t0KAv9gCnV3zKAU=s150-rw.png
Download Game Tiny Blade - Dark Slayer Mod free for Android

MOD FEATURES:
  1. Unlimited Coins
  2. Unlimited Gems
  3. Unlimited Souls
  4. Unlimited Spin Ticket
  5. God Mode
VIDEO: N/A

CREDITS: HG TEAM

DOWNLOAD:

You must reply before you can see the hidden data contained here.
Tiny Blade is an inspired Rogue-lite game. Non-linear progressive exploration of the Mystical Land.

Your play-style, your story-path! Keep the Excalibur from Lady of the Lake as a trophy, or recruit a Dragoon companion by returning it to the King.

Claim, Collect, Craft Power Stones to rescue the civilization from the Ancient Oakery (Act 1). Combine the Power Stones to create the unique synergies.

---
GAME FEATURES
---
★ Roguevania – The hybrid genres ★
No longer follows the traditional Rogue-like genre. We want a new combination of Rogue-lite & Metroidvania. Inspired by Deadcells, Hollow Knight, Wizard of Legend…

★ Non-linear story paths ★
We are trying to create an Action-Platformer game with storyline. But depending on your choices, you will experience the different story paths. That created the multi-layers of replayability.

★ Upgrade – Evolve your heroes ★
Use the upgrade system of the casual game, mobile users no longer have to consider too much about the characters’ strengthening.

★ Power Stone is your spell ★
No spell is bound with the characters. Players can freely create their own strategy with 3 Power Stones. It could be replaced inside the game.

---
CONTACT US:
---
Follow us to get new updates or get customer support, please contact us:
● Fanpage: http://bit.ly/2Olq8EO
 
Last edited:
BVSOD

BVSOD

Staff member
ADMIN
MODDER
Member
V.I.P
Oct 7, 2019
791
1,286
93
UPDATE 1.0.2.27
 
K

Kublrr

Member
Nov 30, 2019
12
0
1
View attachment 620
Download Game Tiny Blade - Dark Slayer Mod free for Android

MOD FEATURES:
  1. Unlimited Coins
  2. Unlimited Gems
  3. Unlimited Souls
  4. Unlimited Spin Ticket
  5. God Mode
VIDEO: N/A

CREDITS: HG TEAM

DOWNLOAD:
[Hidden content]

Tiny Blade is an inspired Rogue-lite game. Non-linear progressive exploration of the Mystical Land.

Your play-style, your story-path! Keep the Excalibur from Lady of the Lake as a trophy, or recruit a Dragoon companion by returning it to the King.

Claim, Collect, Craft Power Stones to rescue the civilization from the Ancient Oakery (Act 1). Combine the Power Stones to create the unique synergies.

---
GAME FEATURES
---
★ Roguevania – The hybrid genres ★
No longer follows the traditional Rogue-like genre. We want a new combination of Rogue-lite & Metroidvania. Inspired by Deadcells, Hollow Knight, Wizard of Legend…

★ Non-linear story paths ★
Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một trò chơi Action-Platformer với cốt truyện. Nhưng tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, bạn sẽ trải nghiệm những con đường câu chuyện khác nhau. Điều đó tạo ra nhiều lớp phát lại.

★ Nâng cấp - Phát triển anh hùng của bạn ★
Sử dụng hệ thống nâng cấp của trò chơi thông thường, người dùng di động không còn phải cân nhắc quá nhiều về việc tăng cường sức mạnh của các nhân vật.

★ Power Stone là câu thần chú của bạn ★
Không có phép thuật nào bị ràng buộc với các nhân vật. Người chơi có thể tự do tạo ra chiến lược của riêng mình với 3 Power Stones. Nó có thể được thay thế trong trò chơi.

---
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI:
---
Theo dõi chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới hoặc nhận hỗ trợ khách hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
● Fanpage: http://bit.ly/2Olq8EO [/ SPOILER]
[/TRÍCH DẪN]