HG TEAM Game Seven Guardians v1.2.38 Mod Free For Android | X100 DMG | GOD MODE | MENU MOD

BVSOD

BVSOD

Staff member
MODDER
Member
V.I.P
Oct 7, 2019
238
239
43
9lfcF_tvWVY5DMZ7UDDvzAqGyRA8zSCDTahoVA9T26=s150-rw.png
Download Game Seven Guardians Mod free for Android

MOD FEATURES:
 1. X100 DMG
 2. GOD MODE
 3. MENU MOD
VIDEO:

CREDITS: HG TEAM

DOWNLOAD:

You must reply before you can see the hidden data contained here.
Asgard’s defenses have fallen! They need your help!
Lead your team of heroes to defend against the Undeads, once and for all!

# Take Your Pick!
There are over 300 heroes to choose from!
Build your own team of heroes from 7 different classes: Warrior, Rogue, Archer, Defender, Wizard, Golem, and Warlord.

# Need Back Up!
Support the team with the right tank, each empowered with special abilities!
Clear the old Sanctuary towers of Asgard to unlock the Ancient Protectors and add their mighty powers to your deck!

# Gear Up, Team! We Have a World to Save!
Optimize your deck by finding & upgrading the right weapons and gears for your heroes.
You can strategize and build multiple decks for special types of enemies!
Choose your tank wisely! Each tank brings a unique set of skills to the battle field!

# Who’s in Charge Over Here?
Compete against other players and their decks in online PVP arenas!
Fortify your defenses and towers strategically against other players!
Siege and destroy their towers & defenses!
Make allies and team up with your friends to fight off the raid bosses!

# Ready Your Tank!
9 different gameplay modes from Single Play, PVP Arenas, Sanctuary, Guild Raids and many more! Find your favorite mode!
 
 • Like
Reactions: DIABLO and Khoaivnn
A

Anhtamv12

Member
Oct 11, 2019
2
0
1
[QUOTE = "BVSOD, bài đăng: 168, thành viên: 9"]
View attachment 107
Tải xuống Game Seven Guardians Mod miễn phí cho Android

TÍNH NĂNG MOD:
 1. X100 DMG
 2. CHẾ ĐỘ THIÊN CHÚA
 3. MOD MOD
VIDEO:
[MEDIA = youtube] vXMcmknWwHw [/ MEDIA]

TÍN DỤNG: NHÓM HG

TẢI XUỐNG:
[Nội dung ẩn]

[SPOILER = "Mô tả trò chơi:"] Phòng thủ của Asgard đã sụp đổ! Họ cần sự giúp đỡ của bạn!
Dẫn dắt đội anh hùng của bạn bảo vệ chống lại bọn Undead, một lần và mãi mãi!

# Bạn chọn đi!
Có hơn 300 anh hùng để lựa chọn!
Xây dựng đội ngũ anh hùng của riêng bạn từ 7 lớp khác nhau: Warrior, Rogue, Archer, Defender, Wizard, Golem và Warlord.

# Cần sao lưu!
Hỗ trợ đội với xe tăng phù hợp, mỗi người được trao quyền với khả năng đặc biệt!
Dọn dẹp các tòa tháp Sanctuary cũ của Asgard để mở khóa Bảo vệ Cổ đại và thêm sức mạnh hùng mạnh của chúng vào bộ bài của bạn!

# Chuẩn bị, Đội! Chúng ta có một thế giới để cứu!
Tối ưu hóa bộ bài của bạn bằng cách tìm và nâng cấp vũ khí và bánh răng phù hợp cho các anh hùng của bạn.
Bạn có thể lập chiến lược và xây dựng nhiều sàn cho các loại kẻ thù đặc biệt!
Chọn bể của bạn một cách khôn ngoan! Mỗi chiếc xe tăng mang đến một bộ kỹ năng độc đáo cho chiến trường!

# Ai phụ trách ở đây?
Thi đấu với những người chơi khác và các sàn của họ trong đấu trường PVP trực tuyến!
Tăng cường phòng thủ và tháp của bạn một cách chiến lược chống lại những người chơi khác!
Bao vây và phá hủy tháp và phòng thủ của họ!
Làm cho các đồng minh và lập nhóm với bạn bè của bạn để chống lại các ông chủ đột kích!

# Sẵn sàng xe tăng của bạn!
9 chế độ chơi khác nhau từ Single Play, PVP Arenas, Sanctuary, Guild Raids và nhiều chế độ khác! Tìm chế độ yêu thích của bạn! [/ SPOILER]
[/TRÍCH DẪN]
Cảm tạ
Là một tài tài, hay nói, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một khác, qua, qua, qua, khi khác mới, khác mới, khi
 
K

Killermod42

Member
Oct 11, 2019
2
0
1
Thanks

View attachment 107
Download Game Seven Guardians Mod free for Android

MOD FEATURES:
 1. X100 DMG
 2. GOD MODE
 3. MENU MOD
VIDEO:

CREDITS: HG TEAM

DOWNLOAD:
[Hidden content]

Asgard’s defenses have fallen! They need your help!
Lead your team of heroes to defend against the Undeads, once and for all!

# Take Your Pick!
There are over 300 heroes to choose from!
Build your own team of heroes from 7 different classes: Warrior, Rogue, Archer, Defender, Wizard, Golem, and Warlord.

# Need Back Up!
Support the team with the right tank, each empowered with special abilities!
Clear the old Sanctuary towers of Asgard to unlock the Ancient Protectors and add their mighty powers to your deck!

# Gear Up, Team! We Have a World to Save!
Optimize your deck by finding & upgrading the right weapons and gears for your heroes.
You can strategize and build multiple decks for special types of enemies!
Choose your tank wisely! Each tank brings a unique set of skills to the battle field!

# Who’s in Charge Over Here?
Compete against other players and their decks in online PVP arenas!
Fortify your defenses and towers strategically against other players!
Siege and destroy their towers & defenses!
Make allies and team up with your friends to fight off the raid bosses!

# Ready Your Tank!
9 different gameplay modes from Single Play, PVP Arenas, Sanctuary, Guild Raids and many more! Find your favorite mode!
 
K

Khoaivnn

Member
Oct 10, 2019
1
0
1
View attachment 107
Download Game Seven Guardians Mod free for Android

MOD FEATURES:
 1. X100 DMG
 2. GOD MODE
 3. MENU MOD
VIDEO:

CREDITS: HG TEAM

DOWNLOAD:
[Hidden content]

Asgard’s defenses have fallen! They need your help!
Lead your team of heroes to defend against the Undeads, once and for all!

# Take Your Pick!
There are over 300 heroes to choose from!
Build your own team of heroes from 7 different classes: Warrior, Rogue, Archer, Defender, Wizard, Golem, and Warlord.

# Need Back Up!
Support the team with the right tank, each empowered with special abilities!
Clear the old Sanctuary towers of Asgard to unlock the Ancient Protectors and add their mighty powers to your deck!

# Gear Up, Team! We Have a World to Save!
Optimize your deck by finding & upgrading the right weapons and gears for your heroes.
You can strategize and build multiple decks for special types of enemies!
Choose your tank wisely! Each tank brings a unique set of skills to the battle field!

# Who’s in Charge Over Here?
Compete against other players and their decks in online PVP arenas!
Fortify your defenses and towers strategically against other players!
Siege and destroy their towers & defenses!
Make allies and team up with your friends to fight off the raid bosses!

# Ready Your Tank!
9 different gameplay modes from Single Play, PVP Arenas, Sanctuary, Guild Raids and many more! Find your favorite mode!
Thank
 
W

Wardance

Member
Oct 13, 2019
6
0
1
Thank you! But can i request of damage "x" where we can put numbers or just x999 damage thank you!
 
L

lanzyy44

Member
Oct 13, 2019
13
0
1
View attachment 107
Download Game Seven Guardians Mod free for Android

MOD FEATURES:
 1. X100 DMG
 2. GOD MODE
 3. MENU MOD
VIDEO:

CREDITS: HG TEAM

DOWNLOAD:
[Hidden content]

Asgard’s defenses have fallen! They need your help!
Lead your team of heroes to defend against the Undeads, once and for all!

# Take Your Pick!
There are over 300 heroes to choose from!
Build your own team of heroes from 7 different classes: Warrior, Rogue, Archer, Defender, Wizard, Golem, and Warlord.

# Need Back Up!
Support the team with the right tank, each empowered with special abilities!
Clear the old Sanctuary towers of Asgard to unlock the Ancient Protectors and add their mighty powers to your deck!

# Gear Up, Team! We Have a World to Save!
Optimize your deck by finding & upgrading the right weapons and gears for your heroes.
You can strategize and build multiple decks for special types of enemies!
Choose your tank wisely! Each tank brings a unique set of skills to the battle field!

# Who’s in Charge Over Here?
Compete against other players and their decks in online PVP arenas!
Fortify your defenses and towers strategically against other players!
Siege and destroy their towers & defenses!
Make allies and team up with your friends to fight off the raid bosses!

# Ready Your Tank!
9 different gameplay modes from Single Play, PVP Arenas, Sanctuary, Guild Raids and many more! Find your favorite mode!
 
DIABLO

DIABLO

Member
Oct 15, 2019
40
1
8
118
Beside you
Tested, just a heads up if anyone can't progress just turn mods off and play that scene normal as sometimes your heroes are meant to die so if they don't game freezes.