FREE MOD Game Galaxy Attack: Alien Shooter v15.9 [MOD]

BVSOD

BVSOD

JK REPUBLIC
Staff member
ADMIN
MODDER
Member
V.I.P
Oct 7, 2019
676
1,132
93
OWLIrzYFcvY8LfXmQ5SL0ZZ8B2J2iSZdTbv90jk=s150-rw-rw.png
Game Name: Galaxy Attack: Alien Shooter
Game Version: 15.9
OBB Required: No
Root Required: No
Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alien.shooter.galaxy.attack

Mod Features:
MOD v1:


Infinite Crystals
Infinite Money

MOD v2:

Infinite Crystals
Infinite Money
Vip-12
Bought all paid ships
many drones points

Install Steps:
- Uninstall original game.
- Download and Install modded APK.
- Play :D

Credits: ?

Download Link V1:
Download Link V2:
 
  • Like
Reactions: Ninja4tak
N

ngocabc7

Member
Oct 12, 2019
5
0
1
View attachment 86
Game Name: Galaxy Attack: Alien Shooter
Game Version: 15.9
OBB Required: No
Root Required: No
Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alien.shooter.galaxy.attack

Mod Features:
MOD v1:


Infinite Crystals
Infinite Money

MOD v2:

Infinite Crystals
Infinite Money
Vip-12
Bought all paid ships
many drones points

Install Steps:
- Uninstall original game.
- Download and Install modded APK.
- Play :D

Credits: ?

Download Link V1:
[Hidden content]
Download Link V2:
[Hidden content]
 
Q

quyettiendn

Member
Oct 16, 2019
8
1
3
[QUOTE = "BVSOD, bài đăng: 146, thành viên: 9"]
View attachment 86
Tên trò chơi: Galaxy Attack: Alien Shooter
Phiên bản trò chơi: 15.9
Yêu cầu OBB: Không
Yêu cầu root: Không
Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alien.shooter.galax.attack

Tính năng Mod:
MOD v1:


Tinh thể vô hạn
Tiền vô hạn

MOD v2:

Tinh thể vô hạn
Tiền vô hạn
Vip-12
Mua tất cả các tàu trả tiền
nhiều điểm bay không người lái

Các bước cài đặt:
- Gỡ cài đặt trò chơi gốc.
- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
- Chơi :CƯỜI MỞ MIỆNG

Tín dụng : ?

Liên kết tải xuống V1:
[Nội dung ẩn]
Liên kết tải xuống V2:
[Nội dung ẩn]

[/TRÍCH DẪN]
 
  • Like
Reactions: Quocvi
Q

Quocvi

Member
Oct 17, 2019
1
0
1
View attachment 86
Game Name: Galaxy Attack: Alien Shooter
Game Version: 15.9
OBB Required: No
Root Required: No
Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alien.shooter.galaxy.attack

Mod Features:
MOD v1:


Infinite Crystals
Infinite Money

MOD v2:

Infinite Crystals
Infinite Money
Vip-12
Bought all paid ships
many drones points

Install Steps:
- Uninstall original game.
- Download and Install modded APK.
- Play :D

Credits: ?

Download Link V1:
[Hidden content]
Download Link V2:
[Hidden content]
Thank you!!
 
A

Alpha2013

Member
Oct 15, 2019
11
0
1
[email protected]
View attachment 86
Game Name: Galaxy Attack: Alien Shooter
Game Version: 15.9
OBB Required: No
Root Required: No
Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alien.shooter.galaxy.attack

Mod Features:
MOD v1:


Infinite Crystals
Infinite Money

MOD v2:

Infinite Crystals
Infinite Money
Vip-12
Bought all paid ships
many drones points

Install Steps:
- Uninstall original game.
- Download and Install modded APK.
- Play :D

Credits: ?

Download Link V1:
[Hidden content]
Download Link V2:
[Hidden content]
 
S

subjshj95

Member
Jan 9, 2020
4
1
3
[QUOTE = "BVSOD, bài: 146, thành viên: 9"]
View attachment 86
Tên trò chơi: Galaxy Attack: Alien Shooter
Phiên bản trò chơi: 15.9
Yêu cầu OBB: Không
Yêu cầu root: Không
Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alien.shooter.galax.attack

Tính năng Mod:
MOD v1:


Tinh thể vô hạn
Tiền vô hạn

MOD v2:

Tinh thể vô hạn
Tiền vô hạn
Vip-12
Mua tất cả các tàu trả tiền
nhiều điểm bay không người lái

Các bước cài đặt:
- Gỡ cài đặt trò chơi gốc.
- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
- Chơi : D

Tín dụng : ?

Liên kết tải xuống V1:
[Nội dung ẩn]
Liên kết tải xuống V2:
[Nội dung ẩn]

[/TRÍCH DẪN]
 
C

caonghia9x

Member
Oct 24, 2019
9
3
3
View attachment 86
Game Name: Galaxy Attack: Alien Shooter
Game Version: 15.9
OBB Required: No
Root Required: No
Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alien.shooter.galaxy.attack

Mod Features:
MOD v1:


Infinite Crystals
Infinite Money

MOD v2:

Infinite Crystals
Infinite Money
Vip-12
Bought all paid ships
many drones points

Install Steps:
- Uninstall original game.
- Download and Install modded APK.
- Play :D

Credits: ?

Download Link V1:
[Hidden content]
Download Link V2:
[Hidden content]
 
I

itanuata

Guest
I am new user and i would to ask you. If i want talk with use shoutbox - it is possible? :)