PRIVATE Võ lâm kỳ hiệp mobile | phiên bản 16 phái | bản chuẩn đông nhất hiện nay

 • Thread starter ๛ ♚↫ ϑ¡ρ ↬♚༆
 • Start date
๛ ♚↫ ϑ¡ρ ↬♚༆

๛ ♚↫ ϑ¡ρ ↬♚༆

ADMIN VN
Staff member
Administrator
received_317009552246962.png

NAME: VLTKM - JX KỲ HIỆP PRIVATE
 • Phiên bản: 1.6
 • Size: 100MB
 • Hổ trợ: Android + IOS
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
S11-HNG-SN.jpg

THÔNG TIN SERVER GAME:
EVENT LIKE SHARE - CHÀO ĐÓN SERVER MỚI

➡ Link bài like share: http://bit.ly/2FcPYrp
Nội dung quà:
 • Danh Hiệu Ngạo Khí Quần Hùng
 • 10 Hộp chọn Nguyên Khí / Cống Hiến 50.000
 • 6068 Tẩy Tủy Đơn
 • 678 Tư Chất Đơn
 • 542 Rương Hoàng Kim
 • 68 Thủy Tinh Tím
 • 168 Thủy Tinh Lam
 • 268 Thủy Tinh Lục
 • 05 Rương Ngân Sức (Ngẫu nhiên nhận 50 Ngân Sức, 100 Ngân Sức, 200 Ngân Sức, 500 Ngân Sức, 1000 Ngân Sức)
 • 01 Thiên Kiếm Lệnh
 • 10 Thương Hải Nguyệt Minh
slider1_up.jpg

DOWNLOAD LINK:
**Content Locked : You have to Registration hoặcComment in this post before you can see the links hidden here!
 
Last edited:
H

haohiep

Member
View attachment 195
NAME: VLTKM - JX KỲ HIỆP PRIVATE
 • Phiên bản: 1.6
 • Size: 100MB
 • Hổ trợ: Android + IOS
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
View attachment 196
THÔNG TIN SERVER GAME:
EVENT LIKE SHARE - CHÀO ĐÓN SERVER MỚI

➡ Link bài like share: http://bit.ly/2FcPYrp
Nội dung quà:
 • Danh Hiệu Ngạo Khí Quần Hùng
 • 10 Hộp chọn Nguyên Khí / Cống Hiến 50.000
 • 6068 Tẩy Tủy Đơn
 • 678 Tư Chất Đơn
 • 542 Rương Hoàng Kim
 • 68 Thủy Tinh Tím
 • 168 Thủy Tinh Lam
 • 268 Thủy Tinh Lục
 • 05 Rương Ngân Sức (Ngẫu nhiên nhận 50 Ngân Sức, 100 Ngân Sức, 200 Ngân Sức, 500 Ngân Sức, 1000 Ngân Sức)
 • 01 Thiên Kiếm Lệnh
 • 10 Thương Hải Nguyệt Minh
View attachment 197
DOWNLOAD LINK:
[Hidden content]
hi
 
Leaders010192

Leaders010192

Well-Known Member
View attachment 195
NAME: VLTKM - JX KỲ HIỆP PRIVATE
 • Phiên bản: 1.6
 • Size: 100MB
 • Hổ trợ: Android + IOS
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
View attachment 196
THÔNG TIN SERVER GAME:
EVENT LIKE SHARE - CHÀO ĐÓN SERVER MỚI

➡ Link bài like share: http://bit.ly/2FcPYrp
Nội dung quà:
 • Danh Hiệu Ngạo Khí Quần Hùng
 • 10 Hộp chọn Nguyên Khí / Cống Hiến 50.000
 • 6068 Tẩy Tủy Đơn
 • 678 Tư Chất Đơn
 • 542 Rương Hoàng Kim
 • 68 Thủy Tinh Tím
 • 168 Thủy Tinh Lam
 • 268 Thủy Tinh Lục
 • 05 Rương Ngân Sức (Ngẫu nhiên nhận 50 Ngân Sức, 100 Ngân Sức, 200 Ngân Sức, 500 Ngân Sức, 1000 Ngân Sức)
 • 01 Thiên Kiếm Lệnh
 • 10 Thương Hải Nguyệt Minh
View attachment 197
DOWNLOAD LINK:
[Hidden content]
Uh
 
L

ledaihai99999

Member
View attachment 195
NAME: VLTKM - JX KỲ HIỆP PRIVATE
 • Phiên bản: 1.6
 • Size: 100MB
 • Hổ trợ: Android + IOS
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
View attachment 196
THÔNG TIN SERVER GAME:
EVENT LIKE SHARE - CHÀO ĐÓN SERVER MỚI

➡ Link bài like share: http://bit.ly/2FcPYrp
Nội dung quà:
 • Danh Hiệu Ngạo Khí Quần Hùng
 • 10 Hộp chọn Nguyên Khí / Cống Hiến 50.000
 • 6068 Tẩy Tủy Đơn
 • 678 Tư Chất Đơn
 • 542 Rương Hoàng Kim
 • 68 Thủy Tinh Tím
 • 168 Thủy Tinh Lam
 • 268 Thủy Tinh Lục
 • 05 Rương Ngân Sức (Ngẫu nhiên nhận 50 Ngân Sức, 100 Ngân Sức, 200 Ngân Sức, 500 Ngân Sức, 1000 Ngân Sức)
 • 01 Thiên Kiếm Lệnh
 • 10 Thương Hải Nguyệt Minh
View attachment 197
DOWNLOAD LINK:
[Hidden content]
Hay
 
Liljeff92

Liljeff92

Active Member
View attachment 195
NAME: VLTKM - JX KỲ HIỆP PRIVATE
 • Phiên bản: 1.6
 • Size: 100MB
 • Hổ trợ: Android + IOS
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
View attachment 196
THÔNG TIN SERVER GAME:
EVENT LIKE SHARE - CHÀO ĐÓN SERVER MỚI

➡ Link bài like share: http://bit.ly/2FcPYrp
Nội dung quà:
 • Danh Hiệu Ngạo Khí Quần Hùng
 • 10 Hộp chọn Nguyên Khí / Cống Hiến 50.000
 • 6068 Tẩy Tủy Đơn
 • 678 Tư Chất Đơn
 • 542 Rương Hoàng Kim
 • 68 Thủy Tinh Tím
 • 168 Thủy Tinh Lam
 • 268 Thủy Tinh Lục
 • 05 Rương Ngân Sức (Ngẫu nhiên nhận 50 Ngân Sức, 100 Ngân Sức, 200 Ngân Sức, 500 Ngân Sức, 1000 Ngân Sức)
 • 01 Thiên Kiếm Lệnh
 • 10 Thương Hải Nguyệt Minh
View attachment 197
DOWNLOAD LINK:
[Hidden content]
Ididiidi
 
L

Lê Nhật Trường

Active Member
View attachment 195
NAME: VLTKM - JX KỲ HIỆP PRIVATE
 • Phiên bản: 1.6
 • Size: 100MB
 • Hổ trợ: Android + IOS
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
View attachment 196
THÔNG TIN SERVER GAME:
EVENT LIKE SHARE - CHÀO ĐÓN SERVER MỚI

➡ Link bài like share: http://bit.ly/2FcPYrp
Nội dung quà:
 • Danh Hiệu Ngạo Khí Quần Hùng
 • 10 Hộp chọn Nguyên Khí / Cống Hiến 50.000
 • 6068 Tẩy Tủy Đơn
 • 678 Tư Chất Đơn
 • 542 Rương Hoàng Kim
 • 68 Thủy Tinh Tím
 • 168 Thủy Tinh Lam
 • 268 Thủy Tinh Lục
 • 05 Rương Ngân Sức (Ngẫu nhiên nhận 50 Ngân Sức, 100 Ngân Sức, 200 Ngân Sức, 500 Ngân Sức, 1000 Ngân Sức)
 • 01 Thiên Kiếm Lệnh
 • 10 Thương Hải Nguyệt Minh
View attachment 197
DOWNLOAD LINK:
[Hidden content]
 
YoungTy

YoungTy

Member
View attachment 195
NAME: VLTKM - JX KỲ HIỆP PRIVATE
 • Phiên bản: 1.6
 • Size: 100MB
 • Hổ trợ: Android + IOS
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
View attachment 196
THÔNG TIN SERVER GAME:
EVENT LIKE SHARE - CHÀO ĐÓN SERVER MỚI

➡ Link bài like share: http://bit.ly/2FcPYrp
Nội dung quà:
 • Danh Hiệu Ngạo Khí Quần Hùng
 • 10 Hộp chọn Nguyên Khí / Cống Hiến 50.000
 • 6068 Tẩy Tủy Đơn
 • 678 Tư Chất Đơn
 • 542 Rương Hoàng Kim
 • 68 Thủy Tinh Tím
 • 168 Thủy Tinh Lam
 • 268 Thủy Tinh Lục
 • 05 Rương Ngân Sức (Ngẫu nhiên nhận 50 Ngân Sức, 100 Ngân Sức, 200 Ngân Sức, 500 Ngân Sức, 1000 Ngân Sức)
 • 01 Thiên Kiếm Lệnh
 • 10 Thương Hải Nguyệt Minh
View attachment 197
DOWNLOAD LINK:
[Hidden content]
Really man
 
Mahoag

Mahoag

New Member
View attachment 195
NAME: VLTKM - JX KỲ HIỆP PRIVATE
 • Phiên bản: 1.6
 • Size: 100MB
 • Hổ trợ: Android + IOS
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
View attachment 196
THÔNG TIN SERVER GAME:
EVENT LIKE SHARE - CHÀO ĐÓN SERVER MỚI

➡ Link bài like share: http://bit.ly/2FcPYrp
Nội dung quà:
 • Danh Hiệu Ngạo Khí Quần Hùng
 • 10 Hộp chọn Nguyên Khí / Cống Hiến 50.000
 • 6068 Tẩy Tủy Đơn
 • 678 Tư Chất Đơn
 • 542 Rương Hoàng Kim
 • 68 Thủy Tinh Tím
 • 168 Thủy Tinh Lam
 • 268 Thủy Tinh Lục
 • 05 Rương Ngân Sức (Ngẫu nhiên nhận 50 Ngân Sức, 100 Ngân Sức, 200 Ngân Sức, 500 Ngân Sức, 1000 Ngân Sức)
 • 01 Thiên Kiếm Lệnh
 • 10 Thương Hải Nguyệt Minh
View attachment 197
DOWNLOAD LINK:
[Hidden content]
Ko biết còn ai chơi ko tải thử thôi
 
Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar(Toplam:0) Üyeleri Gör

Top