TEAM HG MOD UPDATE Ros Mobile Mod/h.a.c.k V13 ( NEW )

Vipchi2018

Vipchi2018

Active Member

THÔNG TIN GAME

Tên Game: Rules of Survival – VNG


Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.chiji&hl=vi

Root: no
Cần Obb: no


Tính Năng Mod:
Feature ✔ Aim Lock ✔ No Recoil ✔ Anti Ban

Hướng dẫn cài đặt:
Put assets.npk to
/Android/data/com.netease.chiji/files/netease/H45NA/Documents/✔
-
APK MOD Dowload ( REPLY = LINK )

***Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.***
Thử
 
N

nghiaty

Member

THÔNG TIN GAME

Tên Game: Rules of Survival – VNG


Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.chiji&hl=vi

Root: no
Cần Obb: no


Tính Năng Mod:
Feature ✔ Aim Lock ✔ No Recoil ✔ Anti Ban

Hướng dẫn cài đặt:
Put assets.npk to
/Android/data/com.netease.chiji/files/netease/H45NA/Documents/✔
-
APK MOD Dowload ( REPLY = LINK )

***Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.***
Xin link
 
Q

Quan kê

Member

THÔNG TIN GAME

Tên Game: Rules of Survival – VNG


Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.chiji&hl=vi

Root: no
Cần Obb: no


Tính Năng Mod:
Feature ✔ Aim Lock ✔ No Recoil ✔ Anti Ban

Hướng dẫn cài đặt:
Put assets.npk to
/Android/data/com.netease.chiji/files/netease/H45NA/Documents/✔
-
APK MOD Dowload ( REPLY = LINK )

***Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.***
Ths
 
V

vietduc165

Member

THÔNG TIN GAME

Tên Game: Rules of Survival – VNG


Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.chiji&hl=vi

Root: no
Cần Obb: no


Tính Năng Mod:
Feature ✔ Aim Lock ✔ No Recoil ✔ Anti Ban

Hướng dẫn cài đặt:
Put assets.npk to
/Android/data/com.netease.chiji/files/netease/H45NA/Documents/✔
-
APK MOD Dowload ( REPLY = LINK )

***Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.***
 
A

Akphuc

Active Member

THÔNG TIN GAME

Tên Game: Rules of Survival – VNG


Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.chiji&hl=vi

Root: no
Cần Obb: no


Tính Năng Mod:
Feature ✔ Aim Lock ✔ No Recoil ✔ Anti Ban

Hướng dẫn cài đặt:
Put assets.npk to
/Android/data/com.netease.chiji/files/netease/H45NA/Documents/✔
-
APK MOD Dowload ( REPLY = LINK )

***Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.***
 
M

Miyuki

Active Member

THÔNG TIN GAME

Tên Game: Rules of Survival – VNG


Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.chiji&hl=vi

Root: no
Cần Obb: no


Tính Năng Mod:
Feature ✔ Aim Lock ✔ No Recoil ✔ Anti Ban

Hướng dẫn cài đặt:
Put assets.npk to
/Android/data/com.netease.chiji/files/netease/H45NA/Documents/✔
-
APK MOD Dowload ( REPLY = LINK )

***Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.***
Hay
 
Quynhka99

Quynhka99

New Member

THÔNG TIN GAME

Tên Game: Rules of Survival – VNG


Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.chiji&hl=vi

Root: no
Cần Obb: no


Tính Năng Mod:
Feature ✔ Aim Lock ✔ No Recoil ✔ Anti Ban

Hướng dẫn cài đặt:
Put assets.npk to
/Android/data/com.netease.chiji/files/netease/H45NA/Documents/✔
-
APK MOD Dowload ( REPLY = LINK )

***Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.***
Hay
 
Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar(Toplam:0) Üyeleri Gör

Top