SERVER Share Server Game DKVS 2

  • Thread starter Yảšøμ.LảçTrøi
  • Start date
Yảšøμ.LảçTrøi

Yảšøμ.LảçTrøi

HG TEAM
Staff member
Moder
Ảnh Game
THÔNG TIN GAME
Tên Game: Đao kiếm vô song 2

Hướng dẫn config offline:
-B1: Giải nén vào 1 ổ đĩa bất kì
-B2: Vào ỗ đĩa vừa giải nén kiếm file đã giải nén chạy [1]Start Web.bat
-B3: Tiếp tục vào file S1 chạy server.bat
-B4: Vào trình duyệt nhập địa chỉ http://127.0.0.1
-B6: tắt game, bạn chạy [2]Stop.bat

Hướng dẫn config online:
-B1: Thuê Vps

-B2: Giải nén vào 1 ỗ đĩa bất kì
-B3: Vào ỗ đĩa vừa giải nén kiếm file đã giải nén chạy [1]Start Web.bat
-B4: Tiếp tục vào file S1 chạy server.bat
-B5: Tải navicat
-B6: Đăng nhập navicat rồi vào mục server đổi ip thành ip vps
-B7: Vào trình duyệt nhập địa chỉ Vps
-B8: tắt game, bạn chạy [2]Stop.bat


Thông tin SQL ( acc navicat):
Tài khoản: root

Mật khẩu: 123456
Database: warriors

1 số thứ quan trọng ít ai chỉ:
-Sửa lệnh gm:
B1: Giải nén warriors.jar
B2: Dùng ClassEditor mở file GMHelper.class trong S1\warriors\com\yayo\warriors\socket\handler\chat\ gm
B3: Sửa lại rồi buil lại thành .jar


Thông tin chi tiết:
-Thông tin chung server:
# Bản build chuẩn 99%, chưa thấy có lỗi.
# Có thể mở lên online và kinh doanh
# Fix lỗi phó bản, sai toạ độ,...
# Website, CSDL đã được dựng sẵn, chỉ việc cài online và chạy server (K4S không hỗ trợ setup online hoặc LAN vì vấn đề bản quyền, mong các bạn thông cảm)
# Còn dính lỗi khó khăn trong việc giao dịch vàng giữa các game thủ.
-Xử lý lỗi nạp gold:
# Sau khi các bạn chạy game, các bạn kết nối đến Navicat trước, add game vào tài khoản, sau đó mới vào game nhé! Video chưa hoàn tất việc add gold, nhưng cách làm tương tự, mong các bạn thông cảm!
-Hướng dẫn DEV game Đao Kiếm Vô Song Offline:
# Link video: Link video hướng dẫn Dev (Commen = Link) [HIDE-reply]link: Bấm vào đây[/HIDE-reply]Link Server:
- Link server (Commen = Link) [HIDE-reply]link: Bấm vào đây[/HIDE-reply]
 
Last edited by a moderator:
D

duyprotk1

New Member
Ảnh Game
THÔNG TIN GAME
Tên Game: Đao kiếm vô song 2

Hướng dẫn config offline:
-B1: Giải nén vào 1 ổ đĩa bất kì
-B2: Vào ỗ đĩa vừa giải nén kiếm file đã giải nén chạy [1]Start Web.bat
-B3: Tiếp tục vào file S1 chạy server.bat
-B4: Vào trình duyệt nhập địa chỉ http://127.0.0.1
-B6: tắt game, bạn chạy [2]Stop.bat

Hướng dẫn config online:
-B1: Thuê Vps

-B2: Giải nén vào 1 ỗ đĩa bất kì
-B3: Vào ỗ đĩa vừa giải nén kiếm file đã giải nén chạy [1]Start Web.bat
-B4: Tiếp tục vào file S1 chạy server.bat
-B5: Tải navicat
-B6: Đăng nhập navicat rồi vào mục server đổi ip thành ip vps
-B7: Vào trình duyệt nhập địa chỉ Vps
-B8: tắt game, bạn chạy [2]Stop.bat


Thông tin SQL ( acc navicat):
Tài khoản: root

Mật khẩu: 123456
Database: warriors

1 số thứ quan trọng ít ai chỉ:
-Sửa lệnh gm:
B1: Giải nén warriors.jar
B2: Dùng ClassEditor mở file GMHelper.class trong S1\warriors\com\yayo\warriors\socket\handler\chat\ gm
B3: Sửa lại rồi buil lại thành .jar


Thông tin chi tiết:
-Thông tin chung server:
# Bản build chuẩn 99%, chưa thấy có lỗi.
# Có thể mở lên online và kinh doanh
# Fix lỗi phó bản, sai toạ độ,...
# Website, CSDL đã được dựng sẵn, chỉ việc cài online và chạy server (K4S không hỗ trợ setup online hoặc LAN vì vấn đề bản quyền, mong các bạn thông cảm)
# Còn dính lỗi khó khăn trong việc giao dịch vàng giữa các game thủ.
-Xử lý lỗi nạp gold:
# Sau khi các bạn chạy game, các bạn kết nối đến Navicat trước, add game vào tài khoản, sau đó mới vào game nhé! Video chưa hoàn tất việc add gold, nhưng cách làm tương tự, mong các bạn thông cảm!
-Hướng dẫn DEV game Đao Kiếm Vô Song Offline:
# Link video: Link video hướng dẫn Dev (Commen = Link) ***Hidden content cannot be quoted.***Link Server:
- Link server (Commen = Link) ***Hidden content cannot be quoted.***
tks
 
qanh12

qanh12

New Member
Ảnh Game
THÔNG TIN GAME
Tên Game: Đao kiếm vô song 2


Hướng dẫn config offline:
-B1: Giải nén vào 1 ổ đĩa bất kì
-B2: Vào ỗ đĩa vừa giải nén kiếm file đã giải nén chạy [1]Start Web.bat
-B3: Tiếp tục vào file S1 chạy server.bat
-B4: Vào trình duyệt nhập địa chỉ http://127.0.0.1
-B6: tắt game, bạn chạy [2]Stop.bat


Hướng dẫn config online:
-B1: Thuê Vps

-B2: Giải nén vào 1 ỗ đĩa bất kì
-B3: Vào ỗ đĩa vừa giải nén kiếm file đã giải nén chạy [1]Start Web.bat
-B4: Tiếp tục vào file S1 chạy server.bat
-B5: Tải navicat
-B6: Đăng nhập navicat rồi vào mục server đổi ip thành ip vps
-B7: Vào trình duyệt nhập địa chỉ Vps
-B8: tắt game, bạn chạy [2]Stop.bat


Thông tin SQL ( acc navicat):
Tài khoản: root

Mật khẩu: 123456
Database: warriors


1 số thứ quan trọng ít ai chỉ:
-Sửa lệnh gm:
B1: Giải nén warriors.jar
B2: Dùng ClassEditor mở file GMHelper.class trong S1\warriors\com\yayo\warriors\socket\handler\chat\ gm
B3: Sửa lại rồi buil lại thành .jar


Thông tin chi tiết:
-Thông tin chung server:
# Bản build chuẩn 99%, chưa thấy có lỗi.
# Có thể mở lên online và kinh doanh
# Fix lỗi phó bản, sai toạ độ,...
# Website, CSDL đã được dựng sẵn, chỉ việc cài online và chạy server (K4S không hỗ trợ setup online hoặc LAN vì vấn đề bản quyền, mong các bạn thông cảm)
# Còn dính lỗi khó khăn trong việc giao dịch vàng giữa các game thủ.
-Xử lý lỗi nạp gold:
# Sau khi các bạn chạy game, các bạn kết nối đến Navicat trước, add game vào tài khoản, sau đó mới vào game nhé! Video chưa hoàn tất việc add gold, nhưng cách làm tương tự, mong các bạn thông cảm!
-Hướng dẫn DEV game Đao Kiếm Vô Song Offline:
# Link video: Link video hướng dẫn Dev (Commen = Link) [HIDE-reply]link: Bấm vào đây[/HIDE-reply]Link Server:
- Link server (Commen = Link) [HIDE-reply]link: Bấm vào đây[/HIDE-reply]
 
Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar(Toplam:0) Üyeleri Gör

Top