MOD ONLINE Rules of survival – vng v1.234461.237047 mod | khóa mục tiêu | bắn không giật | scope holo-sight ở mọi súng | loại bỏ cỏ | anti ban | fix lag

Guenrokku

Guenrokku

Member
View attachment 278

Name: Rules of Survival – VNG h.a.c.k Mod

Game Description:


Feature:

MOD V1:
- SUPER AIMLOCK (SCOPE) 100% ✔
- AIMLOCK NO SCOPE 70% ✔
- NO BUG SHOP NO ERROR ✔

MOD THÊM:
- Xóa Cỏ
- Nhìn Xuyên Tường + Đồ Vật
- Hào quang + Ăn Ten Màu trên cơ thể
Note: Đọc kĩ hướng dẫn cài đặt để biết cách cài nha ae


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
- Tải phiên bản từ CH PLAY về máy
- Vào game update đầy đủ file
- Thoát ra tải file "assetsnpk.zip" về máy và giải nén
- Sao chép file "assets.npk" (nặng tầm 5mb á) sang /Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/ *Dán ở đây*
- Còn một file "assets.npk" nữa nằm trong thư mục documents á thì sao chép sang /Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/ *Dán ở đây*
- Thế là H4ck xong r nha!!

CÁCH MOD ĂN TEN VÀ HÀO QUANG:
- Tải file "character.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file character.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

CÁCH MOD XÓA CỎ:
- Tải file "scene.npk.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file scene.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

CÁCH MOD NHÌN XUYÊN ĐỒ VẬT:
- Tải file "model.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file model.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

Credit: ?
Download Game:
[Hidden content]
Hh
 
iDOL

iDOL

Member
View attachment 278

Name: Rules of Survival – VNG h.a.c.k Mod

Game Description:


Feature:

MOD V1:
- SUPER AIMLOCK (SCOPE) 100% ✔
- AIMLOCK NO SCOPE 70% ✔
- NO BUG SHOP NO ERROR ✔

MOD THÊM:
- Xóa Cỏ
- Nhìn Xuyên Tường + Đồ Vật
- Hào quang + Ăn Ten Màu trên cơ thể
Note: Đọc kĩ hướng dẫn cài đặt để biết cách cài nha ae


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
- Tải phiên bản từ CH PLAY về máy
- Vào game update đầy đủ file
- Thoát ra tải file "assetsnpk.zip" về máy và giải nén
- Sao chép file "assets.npk" (nặng tầm 5mb á) sang /Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/ *Dán ở đây*
- Còn một file "assets.npk" nữa nằm trong thư mục documents á thì sao chép sang /Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/ *Dán ở đây*
- Thế là H4ck xong r nha!!

CÁCH MOD ĂN TEN VÀ HÀO QUANG:
- Tải file "character.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file character.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

CÁCH MOD XÓA CỎ:
- Tải file "scene.npk.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file scene.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

CÁCH MOD NHÌN XUYÊN ĐỒ VẬT:
- Tải file "model.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file model.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

Credit: ?
Download Game:
[Hidden content]
hay
 
N

Nguyen van tuyen

Member
View attachment 278

Name: Rules of Survival – VNG h.a.c.k Mod

Game Description:


Feature:

MOD V1:
- SUPER AIMLOCK (SCOPE) 100% ✔
- AIMLOCK NO SCOPE 70% ✔
- NO BUG SHOP NO ERROR ✔

MOD THÊM:
- Xóa Cỏ
- Nhìn Xuyên Tường + Đồ Vật
- Hào quang + Ăn Ten Màu trên cơ thể
Note: Đọc kĩ hướng dẫn cài đặt để biết cách cài nha ae


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
- Tải phiên bản từ CH PLAY về máy
- Vào game update đầy đủ file
- Thoát ra tải file "assetsnpk.zip" về máy và giải nén
- Sao chép file "assets.npk" (nặng tầm 5mb á) sang /Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/ *Dán ở đây*
- Còn một file "assets.npk" nữa nằm trong thư mục documents á thì sao chép sang /Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/ *Dán ở đây*
- Thế là H4ck xong r nha!!

CÁCH MOD ĂN TEN VÀ HÀO QUANG:
- Tải file "character.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file character.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

CÁCH MOD XÓA CỎ:
- Tải file "scene.npk.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file scene.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

CÁCH MOD NHÌN XUYÊN ĐỒ VẬT:
- Tải file "model.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file model.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

Credit: ?
Download Game:
[Hidden content]
Bị khóa nick ad oi
 
lamthevn1

lamthevn1

Member
View attachment 278

Name: Rules of Survival – VNG h.a.c.k Mod

Game Description:


Feature:

MOD V1:
- SUPER AIMLOCK (SCOPE) 100% ✔
- AIMLOCK NO SCOPE 70% ✔
- NO BUG SHOP NO ERROR ✔

MOD THÊM:
- Xóa Cỏ
- Nhìn Xuyên Tường + Đồ Vật
- Hào quang + Ăn Ten Màu trên cơ thể
Note: Đọc kĩ hướng dẫn cài đặt để biết cách cài nha ae


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
- Tải phiên bản từ CH PLAY về máy
- Vào game update đầy đủ file
- Thoát ra tải file "assetsnpk.zip" về máy và giải nén
- Sao chép file "assets.npk" (nặng tầm 5mb á) sang /Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/ *Dán ở đây*
- Còn một file "assets.npk" nữa nằm trong thư mục documents á thì sao chép sang /Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/ *Dán ở đây*
- Thế là H4ck xong r nha!!

CÁCH MOD ĂN TEN VÀ HÀO QUANG:
- Tải file "character.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file character.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

CÁCH MOD XÓA CỎ:
- Tải file "scene.npk.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file scene.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

CÁCH MOD NHÌN XUYÊN ĐỒ VẬT:
- Tải file "model.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file model.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

Credit: ?
Download Game:
[Hidden content]
Aaaaaaaa
 
Lâm Minh

Lâm Minh

Active Member
View attachment 278

Name: Rules of Survival – VNG h.a.c.k Mod

Game Description:


Feature:

MOD V1:
- SUPER AIMLOCK (SCOPE) 100% ✔
- AIMLOCK NO SCOPE 70% ✔
- NO BUG SHOP NO ERROR ✔

MOD THÊM:
- Xóa Cỏ
- Nhìn Xuyên Tường + Đồ Vật
- Hào quang + Ăn Ten Màu trên cơ thể
Note: Đọc kĩ hướng dẫn cài đặt để biết cách cài nha ae


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
- Tải phiên bản từ CH PLAY về máy
- Vào game update đầy đủ file
- Thoát ra tải file "assetsnpk.zip" về máy và giải nén
- Sao chép file "assets.npk" (nặng tầm 5mb á) sang /Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/ *Dán ở đây*
- Còn một file "assets.npk" nữa nằm trong thư mục documents á thì sao chép sang /Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/ *Dán ở đây*
- Thế là H4ck xong r nha!!

CÁCH MOD ĂN TEN VÀ HÀO QUANG:
- Tải file "character.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file character.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

CÁCH MOD XÓA CỎ:
- Tải file "scene.npk.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file scene.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

CÁCH MOD NHÌN XUYÊN ĐỒ VẬT:
- Tải file "model.zip" về máy và giải nén
- Bạn sao chép file model.npk sang Android/data/com.netease.chiji/data/h45na/Documents/res/ *Dán ở đây*
- Thế là xong r !!

Credit: ?
Download Game:
[Hidden content]
 
Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar(Toplam:8) Üyeleri Gör

Top