TEAM HG MOD Plant vs zombie h.a.c.k full all v7.0.1

 • Thread starter ꧁༺ρ2тєαм✼ℓмɢ༻꧂
 • Start date
꧁༺ρ2тєαм✼ℓмɢ༻꧂

꧁༺ρ2тєαм✼ℓмɢ༻꧂

HG TEAM
Staff member
Moder
1548074823453.png

Name
: Plants Vs Zombie 2
 • Version:7.0.1
 • Root needed:No Root
 • Internet required:Yes
 • Size:96MB


 • Link Group: Group Forum: h.a.c.k Game Mod
  Link Page Facebook: Page FB: HIGH GAME
  YOUTOBE: Youtobe: HIGHGAME GAMING TV
  Link Messenger : Messenger
  Link Discord: Discord Server
  CÁCH CÀI ĐẶT APK - HOW TO INSTALL APK
  1. Tải Game trên CHplay và chơi hết phần giới thiệu - Download Game at CHplay and play passthough the introduction
  2. Tải File h.a.c.k - Download h.a.c.k file
  3. Tải ES File Explorer File Manager - Download ES File Explorer File Manager
  4. Mở ES File Explorer File Manager giải nén file h.a.c.k đến đường dẫn Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 ghi đè lên file cũ - Open ES File Explorer File Manager unzip the h.a.c.k file to Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 overwrite the old file
  5. Mở game và chiến - Open the game and play


  -- App Tool installs full file ( Xapk, Zip... ): Click here
  Download Game:
  Download h.a.c.k File
  **Content Locked : You have to Registration hoặcComment in this post before you can see the links hidden here!
 
Last edited:
M

micheal12a4

Active Member
[QUOTE = "2тєαм✼ℓмɢ ༻, bài đăng: 12423, thành viên: 150"]View attachment 291
Tên
: Cây Vs Zombie 2
 • Phiên bản: 7.0.1
 • Root cần thiết: Không cần Root
 • Yêu cầu Internet: Có
 • Kích thước: 96MB


 • Link Group : Nhóm diễn đàn: h.a.c.k game Mod
  liên kết trang Facebook : Trang FB: CAO TRÒ CHƠI
  YOUTOBE : YOUTOBE: HIGHGAME GAMING truyền hình
  liên kết Messenger: messenger
  link Discord : Discord server
  Cách cài đặt APK - LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÀI ĐẶT APK
  1. Tải Game trên CHplay and Tải xuống trò chơi, tải xuống - Tải xuống trò chơi tại CHplay và chơi qua phần giới thiệu
  2. Tải tập tin h.a.c.k - Tải tập tin h.a.c.k
  3. Trình quản lý tập tin ES File Explorer - Tải xuống Trình quản lý tệp ES File Explorer
  4. Trình quản lý tệp tin ES ES Trình quản lý tệp tin trong tệp nén tệp dữ liệu h.a.c.k dữ liệu Android / data / com.ea.game.pvz2_row / files / No_Backup / CDN.7.0 ghi vào tệp Jason - Trình quản lý tệp ES File Explorer lên Android / data / com.ea.game.pvz2_row / files / No_Backup / CDN.7.0 ghi đè lên tệp cũ
  5. Trò chơi và trò chơi - Mở trò chơi và chơi


  - Công cụ ứng dụng cài đặt toàn bộ tệp (Xapk, Zip ... ) : Bấm vào đây
  Tải xuống trò chơi:
  Tải về h.a.c.k File
  [Nội dung ẩn]
[/TRÍCH DẪN]
Kiểm tra
 
Thevan147

Thevan147

New Member
View attachment 291
Name
: Plants Vs Zombie 2
 • Version:7.0.1
 • Root needed:No Root
 • Internet required:Yes
 • Size:96MB


 • Link Group: Group Forum: h.a.c.k Game Mod
  Link Page Facebook: Page FB: HIGH GAME
  YOUTOBE: Youtobe: HIGHGAME GAMING TV
  Link Messenger : Messenger
  Link Discord: Discord Server
  CÁCH CÀI ĐẶT APK - HOW TO INSTALL APK
  1. Tải Game trên CHplay và chơi hết phần giới thiệu - Download Game at CHplay and play passthough the introduction
  2. Tải File h.a.c.k - Download h.a.c.k file
  3. Tải ES File Explorer File Manager - Download ES File Explorer File Manager
  4. Mở ES File Explorer File Manager giải nén file h.a.c.k đến đường dẫn Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 ghi đè lên file cũ - Open ES File Explorer File Manager unzip the h.a.c.k file to Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 overwrite the old file
  5. Mở game và chiến - Open the game and play


  -- App Tool installs full file ( Xapk, Zip... ): Click here
  Download Game:
  Download h.a.c.k File
  [Hidden content]
Tess
 
Guenrokku

Guenrokku

Member
[QUOTE = "є2тєαм✼ℓмɢ ༻, bài đăng: 12423, thành viên: 150"]View attachment 291
Tên
: Cây Vs Zombie 2
 • Phiên bản: 7.0.1
 • Root cần thiết: Không cần Root
 • Yêu cầu Internet: Có
 • Kích thước: 96MB


 • Link Group : Nhóm diễn đàn: h.a.c.k game Mod
  liên kết trang Facebook : Trang FB: CAO TRÒ CHƠI
  YOUTOBE : YOUTOBE: HIGHGAME GAMING truyền hình
  liên kết Messenger: messenger
  link Discord : Discord server
  Cách cài đặt APK - LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÀI ĐẶT APK
  1. Tải Game trên CHplay and Tải xuống trò chơi, tải xuống - Tải xuống trò chơi tại CHplay và chơi qua phần giới thiệu
  2. Tải tập tin h.a.c.k - Tải tập tin h.a.c.k
  3. Trình quản lý tập tin ES File Explorer - Tải xuống Trình quản lý tệp ES File Explorer
  4. Trình quản lý tệp tin ES ES Trình quản lý tệp tin trong tập tin h.a.c.k tệp dữ liệu Android / data / com.ea.game.pvz2_row / files / No_Backup / CDN.7.0 ghi tập tin lên trên tệp - Mở ES File Explorer Trình quản lý tệp lên Android / data / com.ea.game.pvz2_row / files / No_Backup / CDN.7.0 ghi đè lên tệp cũ
  5. Trò chơi và trò chơi - Mở trò chơi và chơi


  - Công cụ ứng dụng cài đặt toàn bộ tệp (Xapk, Zip ... ) : Bấm vào đây
  Tải xuống trò chơi:
  Tải xuống tệp h.a.c.k
  [Nội dung ẩn]
[/TRÍCH DẪN]
 
Congthanh

Congthanh

Member
View attachment 291
Name
: Plants Vs Zombie 2
 • Version:7.0.1
 • Root needed:No Root
 • Internet required:Yes
 • Size:96MB


 • Link Group: Group Forum: h.a.c.k Game Mod
  Link Page Facebook: Page FB: HIGH GAME
  YOUTOBE: Youtobe: HIGHGAME GAMING TV
  Link Messenger : Messenger
  Link Discord: Discord Server
  CÁCH CÀI ĐẶT APK - HOW TO INSTALL APK
  1. Tải Game trên CHplay và chơi hết phần giới thiệu - Download Game at CHplay and play passthough the introduction
  2. Tải File h.a.c.k - Download h.a.c.k file
  3. Tải ES File Explorer File Manager - Download ES File Explorer File Manager
  4. Mở ES File Explorer File Manager giải nén file h.a.c.k đến đường dẫn Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 ghi đè lên file cũ - Open ES File Explorer File Manager unzip the h.a.c.k file to Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 overwrite the old file
  5. Mở game và chiến - Open the game and play


  -- App Tool installs full file ( Xapk, Zip... ): Click here
  Download Game:
  Download h.a.c.k File
  [Hidden content]
Test
 
thang123

thang123

New Member
View attachment 291
Name
: Plants Vs Zombie 2
 • Version:7.0.1
 • Root needed:No Root
 • Internet required:Yes
 • Size:96MB


 • Link Group: Group Forum: h.a.c.k Game Mod
  Link Page Facebook: Page FB: HIGH GAME
  YOUTOBE: Youtobe: HIGHGAME GAMING TV
  Link Messenger : Messenger
  Link Discord: Discord Server
  CÁCH CÀI ĐẶT APK - HOW TO INSTALL APK
  1. Tải Game trên CHplay và chơi hết phần giới thiệu - Download Game at CHplay and play passthough the introduction
  2. Tải File h.a.c.k - Download h.a.c.k file
  3. Tải ES File Explorer File Manager - Download ES File Explorer File Manager
  4. Mở ES File Explorer File Manager giải nén file h.a.c.k đến đường dẫn Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 ghi đè lên file cũ - Open ES File Explorer File Manager unzip the h.a.c.k file to Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 overwrite the old file
  5. Mở game và chiến - Open the game and play


  -- App Tool installs full file ( Xapk, Zip... ): Click here
  Download Game:
  Download h.a.c.k File
  [Hidden content]
 
ptn1105

ptn1105

New Member
View attachment 291
Name
: Plants Vs Zombie 2
 • Version:7.0.1
 • Root needed:No Root
 • Internet required:Yes
 • Size:96MB


 • Link Group: Group Forum: h.a.c.k Game Mod
  Link Page Facebook: Page FB: HIGH GAME
  YOUTOBE: Youtobe: HIGHGAME GAMING TV
  Link Messenger : Messenger
  Link Discord: Discord Server
  CÁCH CÀI ĐẶT APK - HOW TO INSTALL APK
  1. Tải Game trên CHplay và chơi hết phần giới thiệu - Download Game at CHplay and play passthough the introduction
  2. Tải File h.a.c.k - Download h.a.c.k file
  3. Tải ES File Explorer File Manager - Download ES File Explorer File Manager
  4. Mở ES File Explorer File Manager giải nén file h.a.c.k đến đường dẫn Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 ghi đè lên file cũ - Open ES File Explorer File Manager unzip the h.a.c.k file to Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 overwrite the old file
  5. Mở game và chiến - Open the game and play


  -- App Tool installs full file ( Xapk, Zip... ): Click here
  Download Game:
  Download h.a.c.k File
  [Hidden content]
Tkssssds
 
M

Minh hoa

New Member
[QUOTE = "є2тєαм✼ℓмɢ ༻, bài đăng: 12423, thành viên: 150"]View attachment 291
Tên
: Cây Vs Zombie 2
 • Phiên bản: 7.0.1
 • Root cần thiết: Không cần Root
 • Yêu cầu Internet: Có
 • Kích thước: 96MB


 • Link Group : Nhóm diễn đàn: h.a.c.k game Mod
  liên kết trang Facebook : Trang FB: CAO TRÒ CHƠI
  YOUTOBE : YOUTOBE: HIGHGAME GAMING truyền hình
  liên kết Messenger: messenger
  link Discord : Discord server
  Cách cài đặt APK - LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÀI ĐẶT APK
  1. Tải Game trên CHplay and Tải xuống trò chơi, tải xuống - Tải xuống trò chơi tại CHplay và chơi qua phần giới thiệu
  2. Tải tập tin h.a.c.k - Tải tập tin h.a.c.k
  3. Trình quản lý tập tin ES File Explorer - Tải xuống Trình quản lý tệp ES File Explorer
  4. Trình quản lý tệp tin ES ES Trình quản lý tệp tin trong tệp nén tệp dữ liệu h.a.c.k dữ liệu Android / data / com.ea.game.pvz2_row / files / No_Backup / CDN.7.0 ghi vào tệp Jason - Trình quản lý tệp ES File Explorer mở tệp h.a.c.k lên Android / data / com.ea.game.pvz2_row / files / No_Backup / CDN.7.0 ghi đè lên tệp cũ
  5. Trò chơi và trò chơi - Mở trò chơi và chơi


  - Công cụ ứng dụng cài đặt toàn bộ tệp (Xapk, Zip ... ) : Bấm vào đây
  Tải xuống trò chơi:
  Tải về h.a.c.k File
  [Nội dung ẩn]
[/TRÍCH DẪN]
Cảm ơn
 
L

Ledinhhainam

New Member
View attachment 291
Name
: Plants Vs Zombie 2
 • Version:7.0.1
 • Root needed:No Root
 • Internet required:Yes
 • Size:96MB


 • Link Group: Group Forum: h.a.c.k Game Mod
  Link Page Facebook: Page FB: HIGH GAME
  YOUTOBE: Youtobe: HIGHGAME GAMING TV
  Link Messenger : Messenger
  Link Discord: Discord Server
  CÁCH CÀI ĐẶT APK - HOW TO INSTALL APK
  1. Tải Game trên CHplay và chơi hết phần giới thiệu - Download Game at CHplay and play passthough the introduction
  2. Tải File h.a.c.k - Download h.a.c.k file
  3. Tải ES File Explorer File Manager - Download ES File Explorer File Manager
  4. Mở ES File Explorer File Manager giải nén file h.a.c.k đến đường dẫn Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 ghi đè lên file cũ - Open ES File Explorer File Manager unzip the h.a.c.k file to Android/data/com.ea.game.pvz2_row/files/No_Backup/CDN.7.0 overwrite the old file
  5. Mở game và chiến - Open the game and play


  -- App Tool installs full file ( Xapk, Zip... ): Click here
  Download Game:
  Download h.a.c.k File
  [Hidden content]
T
 
Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar(Toplam:0) Üyeleri Gör

Top